Δραστηριότητες

Δραστηριότητες
ΤΟΜΕΙΣ

Κατασκευαστικές
Δραστηριότητες

H  Εταιρεία δραστηριοποιείται στους τέσσερις βασικούς τομείς της κατασκευαστικής αγοράς, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες, Σχεδιασμού, Κατασκευής, Ανέγερσης & Συντήρησης ποικίλων τεχνικών έργων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και μηχανολογικών υποδομών, με κύριο δομικό στοιχείο το χάλυβα.

Αναπτύσσουμε ιδέες και υλοποιούμε έργα για εταιρικούς πελάτες & ιδιώτες επενδυτές, με βασικό γνώμονα την παράδοση κατασκευών υψηλής προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις κόστους, χρόνου και ποιότητας.

Σήμερα, έχοντας επεκτείνει τις δραστηριότητες μας σε ένα ευρύ φάσμα της κατασκευαστικής βιομηχανίας, προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στους παρακάτω τομείς:

Βιομηχανικά & Βιοτεχνικά Κτήρια:

 • - Μεταλλικά κτήρια βιομηχανικής χρήσης
 • - Μεταλλικά κτήρια αποθηκευτικής & βιοτεχνικής χρήσης
 • - Σύμμεικτες κατασκευές

Δεξαμενές & Βιομηχανικά Δοχεία:

 • - Χαλύβδινες δεξαμενές & δοχεία νερού
 • - Χαλύβδινες δεξαμενές & δοχεία καυσίμων & χημικών

Δίκτυα Σωληνώσεων:

 • - Χαλύβδινα & ανοξείδωτα συγκολλητά δίκτυα σωληνώσεων
 • - Δίκτυα πλαστικών σωληνώσεων HDPE, PVC, PP, υδρορροές τύπου Akatherm
 • - Αντλητικά συγκροτήματα

Σύμμεικτες Κατοικίες & Καταστήματα:

 • - Μεταλλικές & σύμμεικτες κατοικίες 
 • - Μεταλλικές επεκτάσεις και μεσοπατώματα καταστημάτων
 • - Καθ' ύψος επέκταση υφιστάμενων μπετονένιων κατασκευών
 • - Εσωτερικά & εξωτερικά κλιμακοστάσια

Διατηρητέα Κτήρια & Ενισχύσεις:

 • - Χαλύβδινα ικριώματα & πυλώνες αντιστηρίξεων
 • - Εσωτερικές & εξωτερικές ενισχύσεις φέροντος οργανισμού
 • - Χαλύβδινοι μανδύες & περιδέσεις  

Συνεχίζοντας την πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα μας αποδέχεστε την χρήση cookies και τους όρους χρήσης.