ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ & ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ – Θ.Η.Σ ΑΛΙΒΕΡΙ V


ΠΕΛΑΤΗΣ : METKA A.E.
ΧΩΡΑ : ΕΛΛΑΔΑ
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ : 2013
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Ανέγερση μηχανολογικού εξοπλισμού, οργάνων ελέγχου και κατασκευή σωληνωτών δικτύων, σε μονάδα επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών λυμάτων...

Περισσότερα..


ΥΠΟΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ HDPE - Θ.Η.Σ Korinthos Power s.a.


ΠΕΛΑΤΗΣ : Protergia s.a.
ΧΩΡΑ : ΕΛΛΑΔΑ
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ : 2014
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Κατασκευή υπόγειου πυροσβεστικού δικτύου με αγωγούς HDPE.

Περισσότερα..


ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΛΑΔΙΟΥ - Θ.Η.Σ ΑΛΙΒΕΡΙ V


ΠΕΛΑΤΗΣ : METKA A.E.
ΧΩΡΑ : Ελλάδα - Αλιβέρι Ευβοίας
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ : 2011
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Ανέγερση μηχανολογικού εξοπλισμού, οργάνων ελέγχου και κατασκευή σωληνωτών δικτύων στα πυροσβεστικά δίκτυα των μετασχηματιστών λαδιού...

Περισσότερα..


ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Co2 - Θ.Η.Σ ΑΛΙΒΕΡΙ V


ΠΕΛΑΤΗΣ : ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
ΧΩΡΑ : Ελλάδα - Αλιβέρι Ευβοίας
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ : 2012
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Ανέγερση μηχανολογικού εξοπλισμού, οργάνων ελέγχου και κατασκευή σωληνωτών δικτύων, για τα πυροσβεστικά δίκτυα τύπου Sanco με υλικό το Co2...

Περισσότερα..


ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ - Θ.Η.Σ ΑΛΙΒΕΡΙ V


ΠΕΛΑΤΗΣ : METKA A.E.
ΧΩΡΑ : ΕΛΛΑΔΑ
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ : 2013
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Ανέγερση μηχανολογικού εξοπλισμού, οργάνων ελέγχου και κατασκευή χαλύβδινων σωληνωτών δικτύων, στα δίκτυα μεταφοράς πεπιεσμένου αέρα...

Περισσότερα..


ΠΑΡΟΧΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - Θ.Η.Σ ΑΛΙΒΕΡΙ V


ΠΕΛΑΤΗΣ : METKA A.E.
ΧΩΡΑ : ΕΛΛΑΔΑ
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ : 2012
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Aνέγερση και μόνωση υπόγειου χαλύβδινου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου...

Περισσότερα..


ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ - Θ.Η.Σ ΑΛΙΒΕΡΙ V


ΠΕΛΑΤΗΣ : METKA A.E.
ΧΩΡΑ : ΕΛΛΑΔΑ
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ : 2012
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Ανέγερση μηχανολογικού εξοπλισμού, οργάνων ελέγχου και κατασκευή σωληνωτών δικτύων, σε αντλιοστάσια διαχείρισης ομβρίων υδάτων...

Περισσότερα..


ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ - Θ.Η.Σ ΑΛΙΒΕΡΙ V


ΠΕΛΑΤΗΣ : METKA A.E.
ΧΩΡΑ : ΕΛΛΑΔΑ
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ : 2013
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Ανέγερση μηχανολογικού εξοπλισμού, οργάνων ελέγχου, δεξαμενών και σωληνωτών δικτύων, σταθμού παραγωγής απιονισμένου νερού...

Περισσότερα..


ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΖΩΤΟΥ - Θ.Η.Σ ΑΛΙΒΕΡΙ V


ΠΕΛΑΤΗΣ : METKA A.E.
ΧΩΡΑ : ΕΛΛΑΔΑ
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ : 2012
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Ανέγερση μηχανολογικού εξοπλισμού, οργάνων ελέγχου, υποδομών στέγασης και κατασκευή σωληνωτών δικτύων, σε μονάδα παραγωγής αζώτου.

Περισσότερα..


ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ - Θ.Η.Σ ΑΛΙΒΕΡΙ V


ΠΕΛΑΤΗΣ : METKA A.E.
ΧΩΡΑ : ΕΛΛΑΔΑ
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ : 2013
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Ανέγερση μηχανολογικού εξοπλισμού, οργάνων ελέγχου και κατασκευή σωληνωτών HDPE δικτύων, σε σταθμό αφαλάτωσης νερού…

Περισσότερα..


ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ - Θ.Η.Σ ΑΛΙΒΕΡΙ V


ΠΕΛΑΤΗΣ : METKA A.E.
ΧΩΡΑ : ΕΛΛΑΔΑ
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ : 2012
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Ανέγερση εξοπλισμού και κατασκευή υπόγειων HDPE σωληνωτών δικτύων.

Περισσότερα..


ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ - Θ.Η.Σ ΑΛΙΒΕΡΙ V


ΠΕΛΑΤΗΣ : ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
ΧΩΡΑ : ΕΛΛΑΔΑ
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ : 2012
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Ανέγερση μηχανολογικού εξοπλισμού, οργάνων ελέγχου, υποδομών στέγασης και ανοξείδωτων σωληνωτών δικτύων, σε πυροσβεστικά αντλιοστάσια...

Περισσότερα..


ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ BIOMHXANIΑΣ ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ – Stouraitis Pumps


ΠΕΛΑΤΗΣ : Κυρ. Στρουραϊτης Ο.Ε. – Stouraitis Pumps
ΧΩΡΑ : ΕΛΛΑΔΑ
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ : 2015
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Κατασκευή και ανέγερση δεξαμενών και σωληνωτών δικτύων, σε βιομηχανικό συγκρότημα ψύξης...

Περισσότερα..


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Co2 - Θ.Η.Σ Αγ. Νικολάου


ΠΕΛΑΤΗΣ : Protergia s.a.
ΧΩΡΑ : ΕΛΛΑΔΑ
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ : 2015
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Εργασίες αντικατάστασης φυαλών και συντήρησης πυροσβεστικού εξοπλισμού τύπου Sanco, με υλικό το Co2...

Περισσότερα..