ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Ανέγερση Μηχανοστασίου - Korinthos Power s.a (2012)


ΠΕΛΑΤΗΣ : ΕΛΕΜΚΑ A.E. - Κ. ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε.
ΧΩΡΑ : ΕΛΛΑΔΑ
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ : 2012
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Ανέγερση και κάλυψη Turbine Building & Pipe Racks, θερμοηλεκτρικού σταθμού Korinthos Power s.a.

Περισσότερα..


ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ - Θ.Η.Σ Korinthos Power s.a.


ΠΕΛΑΤΗΣ : ΕΛΕΜΚΑ A.E.
ΧΩΡΑ : ΕΛΛΑΔΑ
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ : 2012
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Ανέγερση και κάλυψη χαλύβδινων βοηθητικών κτιρίων, θερμοηλεκτρικού σταθμού Korinthos Power s.a.

Περισσότερα..


ΚΑΛΥΨΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ - Θ.Η.Σ ΑΛΙΒΕΡΙ V


ΠΕΛΑΤΗΣ : ΜΕΤΚΑ A.E.
ΧΩΡΑ : ΕΛΛΑΔΑ
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ : 2011
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Επικάλυψη και πλαγιοκάλυψη Turbine Building και βοθητικών κτιρίων θερμοηλεκτρικού σταθμού Aliveri V.

Περισσότερα..


ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΑ - CROWN HELLAS ΚΟΡΙΝΘΟΥ


ΠΕΛΑΤΗΣ : ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.
ΧΩΡΑ : ΕΛΛΑΔΑ
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ : 2015
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Κατασκευή και ανέγερση χαλύβδινων καταστρωμάτων ωφέλιμης επιφάνειας 2.500m2, νέας γραμμής παραγωγής ειδών συσκευασίας...

Περισσότερα..


ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ - DEIR ALI II ΣΥΡΙΑ


ΠΕΛΑΤΗΣ : ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
ΧΩΡΑ : ΣΥΡΙΑ
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ : 2013
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Κατασκευή παραμενώντων μεταλλότυπων, για σύμμικτα καταστρώματα στις εσωτερικές στάθμες μηχανοστασίου, θερμοηλεκτρικού σταθμού...

Περισσότερα..


ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - Neuropublic s.a.


ΠΕΛΑΤΗΣ : Κ. Λιαρομάτης Α.Ε.
ΧΩΡΑ : ΕΛΛΑΔΑ
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ : 2015
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Ανέγερση πολυώροφου χαλύβδινου κτιρίου, στέγασης γραφειακών χώρων...

Περισσότερα..


ΚΤΙΡΙΟ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ - ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ


ΠΕΛΑΤΗΣ : ΕΜΕΚ Α.Ε. / ΕΜΕΚ Α.Τ.Ε
ΧΩΡΑ : ΕΛΛΑΔΑ
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ : 2002
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Ανέγερση χαλύβδινου κτιρίου, για τη στέγαση εργασιών ναυπήγησης υποβρυχίων και βοηθητικών γραφειακών χώρων...

Περισσότερα..


ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - SHELMAN


ΠΕΛΑΤΗΣ : Ι. Τζήλος ΑΒΕΕ (Μέλος Ομίλου SHELMAN)
ΧΩΡΑ : ΕΛΛΑΔΑ
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ : 2008
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Κατασκευή και ανέγερση αποθηκευτικών κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου της I.Τζήλος ΑΒΕΕ...

Περισσότερα..


ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ - Εργοταξιο Θεμελη


ΠΕΛΑΤΗΣ : Κ. Λιαρομάτης Α.Ε.
ΧΩΡΑ : ΕΛΛΑΔΑ
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ : 2014
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Κατασκευή και ανέγερση αποθηκευτικού κτιρίου...

Περισσότερα..


ΚΑΛΥΨΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ - MOTOR OIL HELLAS


ΠΕΛΑΤΗΣ : Ανέλιξη Α.Ε.
ΧΩΡΑ : ΕΛΛΑΔΑ
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ : 2016
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Επικάλυψη και πλαγιοκάλυψη βιομηχανικού κτιρίου διϋλιστηρίων Motor Oil...

Περισσότερα..


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ


ΠΕΛΑΤΗΣ : K. Λιαρομάτης Α.Ε.
ΧΩΡΑ : ΕΛΛΑΔΑ
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ : 2007
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Ανέγερση και κάλυψη χαλύβδινου βιομηχανικού κτιρίου, με σύμμικτο μεσοπάτωμα...

Περισσότερα..


ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - Notos Com


ΠΕΛΑΤΗΣ : K. Λιαρομάτης Α.Ε.
ΧΩΡΑ : ΕΛΛΑΔΑ
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ : 2010
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Ανέγερση χαλύβδινου συγκροτήματος στέγασης χώρου γραφείων, στο δώμα μπετένιας κτιριακής εγκατάστασης...

Περισσότερα..


ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΙΛΥΔΑ Α.Ε.


ΠΕΛΑΤΗΣ : ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
ΧΩΡΑ : ΕΛΛΑΔΑ
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ : 2009
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Κατασκευή και ανέγερση χαλύβδινου κτιρίου στέγασης γραφειακών χώρων...

Περισσότερα..


ΠΥΡΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΥΓΕΡΓΕΙΩΝ - ΑΣΤΑΚΟΣ TERMINAL


ΠΕΛΑΤΗΣ : K. Λιαρομάτης Α.Ε.
ΧΩΡΑ : Ελλάδα - Αστακός Αιτωλοακαρνανίας
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ : 2004
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Ανέγερση και κάλυψη μεταλλικού πύργου ελέγχου και ειδικών κτιρίων επισκευής γερανών τύπου ΟΣΜΕ...

Περισσότερα..