Πελάτης: Κ. Λιαρομάτης Α.Ε.
Τοποθεσία: Πειραιάς Αττική
Έτος Ολοκλήρωσης:2015
Περιγραφή Εργασιών:o Το αντικείμενο των εργασίων περιλαμβάνει την ανέγερση, συναρμολόγηση και τελική σύσφιξη του χαλύβδινου σκελετού της πολυώροφης κτιριακής εγκατάστασης, συνολικού βάρους κατασκευής 300 tons.
o Την κατασκευή των υποδομών για τη σκυροδέτηση σύμμικτων καταστρωμάτων στις στάθμες του κτιρίου, μέσω της τοποθέτησης παραμενόντων μεταλλότυπων τύπου Symdeck και τη συγκόλληση διατμητικών ήλων, με τη χρήση μηχανής αυτογεννούς συγκόλλησης Nelson 6000.
o Την κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση δύο χαλύβδινων εσωτερικών κλιμακοστασίων, για την επικοινωνία του ισογείου με το δώμα του κτιρίου.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟmain
Neuropublic 10
Neuropublic 11
Neuropublic 12
Neuropublic 13
Neuropublic 14
Neuropublic 15
Neuropublic 16
Neuropublic 17
Neuropublic 18
Neuropublic 19
Neuropublic 2
Neuropublic 20
Neuropublic 3
Neuropublic 4
Neuropublic 5
Neuropublic 6
Neuropublic 7
Neuropublic 8
Neuropublic 9