Πελάτης: ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
Τοποθεσία: Συρία
Έτος Ολοκλήρωσης: 2013
Περιγραφή Εργασιών: o Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει την κατασκευή των υποδομών για τη σκυροδέτηση σύμμικτων καταστρωμάτων, μέσω της τοποθέτησης παραμενόντων μεταλλότυπων τύπου Symdeck, περιμετρικού ειδικού τεμαχίου οριοθέτησης και τη συγκόλληση διατμητικών ήλων, με τη χρήση μηχανής αυτογεννούς συγκόλλησης Nelson 6000.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟmain
Syria.10
Syria.11
Syria.12
Syria.2
Syria.3
Syria.4
Syria.5
Syria.6
Syria.7
Syria.8
Syria.9