Πελάτης: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Τοποθεσία: Ψυχικό Αττικής
Έτος Ολοκλήρωσης: 2009
Περιγραφή Εργασιών: o Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει την κατασκευή και ανέγερση χαλύβδινης κτιριακής εγκατάστασης τεσσάρων ορόφων, με εσωτερικό κλιμακοστάσιο επικοινωνίας.
o Την κατασκευή των υποδομών σκυροδέτησης σύμμικτων καταστρωμάτων, μέσω της τοποθέτησης παραμενώντων μεταλλότυπων και τη συγκόλληση διατμητικών ήλων, με τη χρήση μηχανής αυτογεννούς συγκόλλησης Nelson 6000.
o Την κατασκευή και τοποθέτηση των χαλύβδινων υποδομών για τη στήριξη αρχιτεκτονικών προσόψεων.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟIlyda 2
main
Ylida 3