Πελάτης: Κ. Λιαρομάτης Α.Ε.
Τοποθεσία: Κηφισία Αττικής
Έτος Ολοκλήρωσης: 2010
Περιγραφή Εργασιών: o Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει την ανέγερση και συναρμολόγηση του χαλύβδινου σκελετού συγκροτήματος στέγασης εταιρικών γραφειακών χώρων, στο δώμα μπετένιας κτιριακής εγκατάστασης.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟmain
Notos 2
Notos 3
Notos 4
Notos 5
Notos 6
Notos 7
Notos 8