Πελάτης: Κ. Λιαρομάτης Α.Ε.
Τοποθεσία: Μάνδρα Αττικής
Έτος Ολοκλήρωσης: 2007
Περιγραφή Εργασιών: o Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει την ανέγερση και συναρμολόγηση του χαλύβδινου σκελετού της βιομηχανικής κτιριακής εγκατάστασης.
o Την κάλυψη και πλαγιοκάλυψη με panels πολυουρεθάνης.
o Την τοποθέτηση υδρορροών και ειδικών τεμαχίων υδατοστεγάνωσης.
o Την κατασκευή των υποδομών σκυροδέτησης σύμμικτου καταστρώματος, μέσω της τοποθέτησης παραμενώντων μεταλλότυπων και τη συγκολλητών διατμητικών ήλων, με τη χρήση μηχανής αυτογεννούς συγκόλλησης NELSON 6000.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟmain
Mandra 2
mandra 3
mandra 4
mandra 5
mandra 6