Πελάτης: Ανέλιξη Α.Ε.
Τοποθεσία: Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας
Έτος Ολοκλήρωσης: 2016
Περιγραφή Εργασιών: o Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει την επικάλυψη της οροφής και την πλαγιοκάλυψη της περιμέτρου της ειδικής κτιριακής μονάδος, με φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας.
o Την τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων για τη στεγάνωση της κλυπτόμενης βιομηχανικής εγκατάστασης.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟmain
MOH 2
MOH 3
MOH 4
MOH 5
MOH 6
MOH 7