Πελάτης: Κ. Λιαρομάτης Α.Ε.
Τοποθεσία: Φάληρο Αττικής
Έτος Ολοκλήρωσης: 2014
Περιγραφή Εργασιών: o Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση των αγκυρίων θεμελίωσης.
o Την κατασκεύη, μεταφορά και ανέγερση ενός χαλύβδινου κτιρίου, για τη στέγαση αποθηκευτικού χώρου, λειτουργούσας εργοταξιακής εγκατάστασης.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟmain
themeli 2
themeli 3
themeli 4
themeli 5
themeli 6
themeli 7
themeli 8