Πελάτης: Ι. Τζήλος ΑΒΕΕ
Τοποθεσία: Γλυκά Νερά Αττικής
Έτος Ολοκλήρωσης: 2008
Περιγραφή Εργασιών: o Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει την κατασκεύη και την ανέγερση των χαλύβδινων αποθηκευτικών κτιρίων, συνολικής έκτασης 5.500 m2.
o Την επικάλυψη και πλαγιοκάλυψη των κτιρίων, με panels πολυουρεθάνης και φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας.
o Την κατασκευή και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και των εσωτερικών οδών της εμπορικής εγκατάστασης.
o Τη μελέτη και εγκατάσταση των πυροσβεστικών δικτύων, των υποδομών πυρασφάλειας και των δικτύων διαχείρισης των ομβρίων υδάτων.
o Τη μελέτη και κατασκευή των ηλεκτρολογικών δικτύων και των υποδομών εσωτερικου και εξωτερικού φωτισμού.
o Την κατασκευή και διαμόρφωση του εσωτερικού των γραφειακών και εκθεσιακών χώρων.
o Την κατασκευή ειδικών μεταλλικών ραφιέρων, βαρέως τύπου, για την αποθήκευση φύλλων ξυλείας.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟmain
Tzilos 10
Tzilos 11
Tzilos 12
Tzilos 2
Tzilos 3
Tzilos 4
Tzilos 5
Tzilos 6
Tzilos 7
Tzilos 8
Tzilos 9