Πελάτης: ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.
Τοποθεσία: Ίσθμια Κορίνθου
Έτος Ολοκλήρωσης: 2015
Περιγραφή Εργασιών: o Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει την τοπογράφηση, χάραξη και κατασκευή των επιδαπέδιων θέσεων αγκύρωσης, για τη θεμελίωση των υποστυλωμάτων της νέας χαλύβδινης ανωδομής.
o Την κατασκευή και την ανέγερση του χαλύβδινου σκελετού των καταστρωμάτων, των κλιμακοστασίων, των περιμετρικών κιγκλιδωμάτων ασφαλείας και των βοηθητικών υποδομών μετακίνησης και επικοινωνίας, συνολικού βάρους κατασκευών 250 tons.
o Την κάλυψη της άνω επιφάνειας των καταστρωμάτων με τμήματα βιομηχανικής γαλβανισμένης σχάρας, για τη δημιουργία βατών καταστρωμάτων.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟCrown 1
Crown 10
Crown 11
Crown 12
Crown 13
Crown 14
Crown 15
Crown 16
Crown 17
Crown 18
Crown 19
Crown 2
Crown 20
Crown 21
Crown 22
Crown 23
Crown 3
Crown 4
Crown 5
Crown 6
Crown 7
Crown 8
Crown 9
main