Πελάτης: METKA A.E.
Τοποθεσία: Αλιβέρι Ευβοίας
Έτος Ολοκλήρωσης: 2011
Περιγραφή Εργασιών: o Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει την επικάλυψη και πλαγιοκάλυψη του μηχανοστασίου, του main pipe rack και των βοηθητικών κτιρίων του θερμοηλεκτρικού σταθμού, με ηχο-θερμομονωτικό panel πετροβάμβακα πάχους 80mm, μέσω της χρήσης ειδικού εξοπλισμού ανέγερσης πετασμάτων, με λειτουργία κενού αέρος, ανυψωτικής ικανότητας 400 kg.
o Την κατασκευή και τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων, για τη στεγάνωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των οδεύσεων σωληνώσεων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού.
o Την κατασκευή και τοποθέτηση των οριζόντιων υδρορροών και των κατακόρυφων δικτύων απορροής, από HDPE αγωγούς σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο σύστημα Akatherm.
o Την τοποθέτηση και στεγάνωση των εξαεριστικών μηχανισμών οροφής και των περσίδων εξαερισμού της περιμέτρου των πλάγιων όψεων του μηχανοστασίου.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟAliveri 10
Aliveri 11
Aliveri 12
Aliveri 2
Aliveri 3
Aliveri 4
Aliveri 5
Aliveri 6
Aliveri 7
Aliveri 8
Aliveri 9
main