Πελάτης: ΕΛΕΜΚΑ A.E. - K.ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε.
Τοποθεσία: Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας
Έτος Ολοκλήρωσης:2012
Περιγραφή Εργασιών: o Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει την ανέγερση και συναρμολόγηση των χαλύβδινων σκελετών του μηχανοστασίου, των εσωτερικών καταστρωμάτων και των pipe racks της θερμοηλεκτρικής εγκατάστασης, συνολικού βάρους κατασκευών: 2.500 tons.
o Την επικάλυψη της οροφής και την πλαγιοκάλυψη της περιμέτρου του κτιρίου με ηχο-θερμομονωτικά panels πετροβάμβακα πάχους 80mm, μέσω της χρήσης ειδικού εξοπλισμού ανέγερσης πετασμάτων με λειτουργία κενού αέρος, ανυψωτικής ικανότητας 400 kg.
o Την ανέγερση και τοποθέτηση δύο γερανογεφυρών διπλού φορέα, ανυψωτικής ικανότητα 60 tons και 100 tons.
o Tην κατασκευή των υποδομών σκυροδέτησης σύμμικτων εσωτερικών καταστρωμάτων, μέσω της τοποθέτησης παραμενόντων μεταλλότυπων τύπου Symdeck και τη συγκόλληση διατμητικών ήλων, με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού αυτογεννούς συγκόλλησης Nelson 6000.
o Την κάλυψη της τελικής επιφάνειας του κεντρικού pipe rack, με τμήματα εν θερμώ γαλβανισμένης βιομηχανικής σχάρας.
o Την τοποθέτηση και στεγάνωση των εξαεριστικών μηχανισμών της οροφής και την τοποθέτηση των οριζόντιων και κατακόρυφων υδρορροών και των ειδικών τεμαχίων υδατοστεγάνωσης της κτιριακής εγκατάστασης.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟKorinthos 10
Korinthos 11
Korinthos 12
Korinthos 13
Korinthos 14
Korinthos 15
Korinthos 16
Korinthos 17
Korinthos 18
Korinthos 19
Korinthos 2
Korinthos 20
Korinthos 3
Korinthos 4
Korinthos 5
Korinthos 6
Korinthos 7
Korinthos 8
Korinthos 9
main